Toplotna in zvočna izolacija

Brez izolacije danes enostavne ne gre. Toplotna izolacija služi tako za bivalno ugodje kot tudi za varčevanje z energijo. Za izvedbo toplotne izolacije uporabljamo kameno volno, stekleno volno, celulozne ali lesne kosmiče, tanke večslojne superizolacije (Actis). Zvočna izolacija se izvaja z vsemi naštetimi materiali, ob vaših posebnih zahtevah pa uporabljamo materiale, ki so namenjeni samo zaščiti pred zvokom.

Brez izolacije enostavne ne gre, služi tako za bivalno ugodje kot tudi za varčevanje z energijo.

Toplotne izgube skozi zunanje stene predstavljajo tudi do 40 odstotkov vseh toplotnih izgub stavbe, zato je pomen pravilne izolacije fasade toliko večji. Kameno volno lahko uporabimo pri izoliranju tankoslojnih kontaktnih fasad, pri prezračevanih fasadah pa lahko uporabimo tudi stekleno volno.

Toplotne izgube skozi zunanje stene predstavljajo tudi do 40 odstotkov vseh toplotnih izgub stavbe

Vgradnja izolacijskih plošč iz kamene volne v podne konstrukcije minimizira moteč udarni zvok ter odpravlja problem hladnih tal, saj hkrati akustično in toplotno izolira medetažne in talne konstrukcije. Razlika med stekleno in kameno volno je v surovini, iz katere se pridobiva, v tehnološkem postopku in končnih lastnostih materiala.

Glavna surovina steklene volne je kremenčev pesek, ki se mu doda reciklirano steklo, kameno volno pa izdelujejo iz kamenin bazalt in diabaz, ki jima dodajo koks. Vlakna iz steklene volne so bolj elastična in približno 10-krat daljša. Povratna elastičnost vlaken omogoča do 5-kratno komprimiranje, kar pomeni manjši volumen med transportom in skladiščenjem in manjšo težo. Vgradnja je enostavnejša, saj ni potrebno zelo natančno rezanje materiala na vgradno mero, po vgradnji praktično ne ostajajo prazna mesta, ki predstavljajo toplotne mostove.

Steklena volna nima učinka na zdravje ljudi. Vlakna so biološko razgradljiva in niso agresivna za sluznico dihalnih poti. Steklena volna je negorljiva in preprečuje navzemanje vlage.  Izolacija iz steklene volne ima številne prednosti za toplotno izolacijo mansard.

Izolacija iz steklene volne ima številne prednosti in nima učinka na zdravje ljudi.

Poglavitni razlog je elastičnost materiala. Steklena vlakna v toplotni izolaciji so zelo dolga, čvrsta in elastična. Elastičnost omogoča, da se volna prilagodi prostoru, ki je na voljo. V primeru lesenega ostrešja je to zelo pomembno, saj je les naraven material, ki deluje.


toplotna izolacija
izolacija podstrešja
izolacija
zvočna izolacija